ฉือเจียจวง Yuncang Water Technology Corporation Limited

เมื่อใดจึงจำเป็นต้องใช้โพลีอะคริลาไมด์ในการบำบัดน้ำ?

โพลีอะคริลาไมด์(แพม) เป็นพอลิเมอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการบำบัดน้ำการใช้งานโดยหลักแล้วเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจับตัวเป็นก้อนหรือจับตัวเป็นก้อนของอนุภาคแขวนลอยในน้ำ ซึ่งนำไปสู่ความใสของน้ำที่ดีขึ้นและความขุ่นลดลงต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ทั่วไปที่อาจใช้โพลีอะคริลาไมด์ในการบำบัดน้ำ:

การตกตะกอนและการแข็งตัว: โพลีอะคริลาไมด์มักถูกใช้เป็นสารตกตะกอนหรือสารตกตะกอนเพื่อจับอนุภาคขนาดเล็กในน้ำเข้าด้วยกันจนกลายเป็นฟองที่มีขนาดใหญ่และหนักกว่าตะกอนเหล่านี้จะเกาะตัวเร็วขึ้น โดยช่วยในการกำจัดของแข็งแขวนลอยและความขุ่น

การทำให้น้ำดื่มกระจ่าง: ในโรงบำบัดน้ำดื่ม สามารถใช้ PAM ประจุลบคุณภาพสูงเพื่อปรับปรุงกระบวนการตกตะกอนและการกรองช่วยในการกำจัดสิ่งเจือปน สารอินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ทำให้มั่นใจได้ถึงการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

การบำบัดน้ำเสีย: โพลิอะคริลาไมด์พบการใช้งานในการบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยในการแยกของแข็งแขวนลอย น้ำมัน และมลพิษอื่นๆ ออกจากน้ำนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และสำหรับการรีไซเคิลหรือการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดอย่างปลอดภัย

สามารถใช้ PAM ในโรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาล เพื่อปรับปรุงลักษณะการตกตะกอนของตะกอน ซึ่งช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำเสียสิ่งนี้อำนวยความสะดวกในการแยกน้ำออกจากส่วนประกอบของตะกอนแข็งก่อนการกำจัด

การทำเหมืองและการแปรรูปแร่: ในการดำเนินการทำเหมือง โพลีอะคริลาไมด์ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้น้ำในกระบวนการผลิตมีความกระจ่างขึ้น โดยช่วยในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยนอกจากนี้ยังใช้ในกระบวนการแยกน้ำออกจากแร่อีกด้วย

การจัดการน้ำไหลบ่าทางการเกษตร: ในบางกรณี PAM จะถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติทางการเกษตรเพื่อควบคุมการพังทลายของดินและจัดการน้ำไหลบ่าสามารถลดการเคลื่อนย้ายตะกอนและปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใกล้เคียง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการใช้และปริมาณโพลีอะคริลาไมด์ที่เฉพาะเจาะจงนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำที่จะบำบัดและลักษณะของสารปนเปื้อนที่มีอยู่การใช้ PAM ควรเป็นไปตามกฎระเบียบท้องถิ่น และการใช้งาน PAM จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการบำบัดน้ำมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อคำแนะนำที่ถูกต้องและเฉพาะสถานที่

แพม-

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เวลาโพสต์: 13 มี.ค. 2024