ฉือเจียจวง Yuncang Water Technology Corporation Limited

PAC และ FeCl3 และ Al2(S04)3